GODIŠNJA SKUPŠTINA

Streljački klub Termika održao je na streljani u Možđencu svoju izvještajnu skupštinu 14.05.2021.g. Pošto nam epidemiološke mjere nisu dozvoljavale da skupštinu održimo do kraja veljače ove godine, tek sada smo bili u mogućnosti održati istu. Skupština je sazvana za 17 sati i to na otvorenom upravo radi okupljanja većeg broja ljudi. Na samom dolasku svakom članu izmjerena je temperatura uz poštovanje razmaka od 2 metra.

                                                       

                                                           ZAPISNIK

 

Sa Izvještajne skupštine Streljačkog kluba Termika Novi Marof, sazvana poziv, web i tel. (viber), (sms) od 4.05,2021.g.

Skupština je održana 14.svibnja 2021. godine s početkom u 17 sati na Streljani streljačkog kluba Termika u Možđencu 192/1. Za izvještajnu skupštinu predviđen je slijedeći:

 

Dnevni red

 

  1. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
  2. Izvještaj o radu kluba za 2020. godinu, financijski izvještaj, izvještaj nadzornog odbora i izvještaj inventurne komisije.
  3. Rasprava po izvještajima
  4. Donošenje programa rada i financijskog plana za 2021.godinu
  5. Pitanja i prijedlozi

 

Skupštini je prisustvovalo 47. članova kluba, koji su na ulazu u prostor streljačkog kluba popisani te im je izmjerena temperatura, sve prema epidemiološkim mjerama. Skupština je održana na otvorenom prostoru. Dnevni red je jednoglasno prihvaćen

Točka 1 zapisničar  Maršić Nenad, ovjerovitelji; Banjaj Janoš i Hokman Duško

Točka 2 izvještaj je podnio predsjednik kluba Vladimir Ferenčina,

financijsko izvješće podnio je blagajnik kluba Franjo Jurkin, izvještaj nadzornog odbora podnio je Duško Hokman, a izvještaj inventurne komisije podnio je Nenad Maršić.

Točka 3, rasprave po izvještajima nije bilo.

Svi izvještaji su jednoglasno prihvaćeni.

Točka 4 program rada kluba u 2021. godini podnio je predsjednik kluba Vladimir Ferenčina sa kratkim obrazloženjem, a koje se odnosilo na zakon o oružju i registraciji istog, te rad Kuburaške sekcije za 2021.g. nadalje g. Ferenčina podnio je financijski plan za 2021.g., kao i projekciju financijskog plana za 2022.g. Program rada i financijski plan dat je na raspravu, a nakon toga je jednoglasno prihvaćen.

Skupština je donijela odluku o visini članarine za 2021.godinu. Članarina ostaje ista 150.00kn i prva upisnina 200.00kn

Pod točkom 5 nije bilo nikakvih pitanja i prijedloga pa je skupština završila sa radom u 18 i 30 sati.

Prilog zapisniku; kopija spiska prisutnih članova kluba

U Novom Marofu 14.05. 2021.godine.

 

 

Ovjerovitelji:                                                                                                                                                                                                                                          Zapisničar

Banjaj  Janoš                                                                                       Nenad Maršić

Hokman Duško

 

 

Updated: 15. svibnja 2021. — 18:46
Streljački klub "TERMIKA" Novi Marof © 2015